STARTUP THE NEXT GEN "DO SHIRT" B3

TV Program

STARTUP THE NEXT GEN “DO SHIRT”
จากการเริ่มต้นรับจ้างเพื่อนสกรีนเสื้อ ล้มลุคลุกคลานฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆมามากมาย จนกลายมาเป็นเจ้าของโรงงานผลิตเสื้อมูลค่านับร้อยล้าน