START UP THE NEXT "จริต"B3

TV Program

จริต คือการออกกำลังกายจะผนวกกันไปกับ..รำไทย เป็นการสายต่อวัฒนธรรมที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน ปรับให้เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันได้อย่างลงตัว “ขจิตธรรม พาทยกุล”….หลานสาวของศิลปินแห่งชาติสาขาดนตรีไทย